Behandling av hjärtakardikardi

Allmänna rekommendationer

I vissa fall kan hjärtklappningar vara betydligt komplicerade om rytmförstöringen uppträder i närvaro av negativa tillstånd. Sådana predisponeringsfaktorer innefattar följande:

  • täta psyko-emotionella överbelastning;
  • stark fysisk ansträngning
  • Förekomsten av dåliga vanor i form av rökning och alkoholhalt
  • ohälsosam diet med ett överskott av kolesterolhaltiga produkter;
  • ökad kroppsvikt.

I vissa fall kan vagaltester hjälpa till att lindra symptomatisk takykardi, som börjar omedelbart efter attacken. För att göra detta utförs spänning efter djupt andetag, tungan är irriterad och ansiktet tvättas med kallt vatten. Sådana åtgärder kan vara effektiva för svagt progressiv sinus takykardi eller någon annan form av rytmförstöring associerad med förändringar i sinusnodens aktivitet. I en mycket allvarlig klinik används medicinering.

Drogbehandling av progressiv takykardi

Innan antiarytmisk behandling påbörjas bör orsaken till rytmisk störning bestämmas. Detta gör det möjligt för dig att välja mer precist läkemedel baserat på den kliniska kursen. I synnerhet måste följande associerade sjukdomar behandlas: anemi, hypertoni, fetma, koronar hjärtsjukdom, sköldkörtelhyperfunktion och hjärtfel.

I vissa fall tar det tid att klargöra orsaken, och patienten behöver normalisera hjärtaktiviteten så fort som möjligt. Därefter används ”universella” droger, lämpliga för användning i olika former av arytmi.

Betablockerare – påverka hjärtledningssystemet, i synnerhet normalisera sinusnoden.
ATP, eller adenosin – påverkar interaktionen mellan komponenter av kardiomyocyter med specifika receptorer, vilket medför att kalciumjoner mindre tränger in i hjärtmusklerna. Detta ökar koncentrationen av magnesium och kaliumjoner i vävnaderna. Dessutom minskas kardiomyocytbehovet för syre vilket bidrar till energibesparing.
Amiodaron, även känt som cordaron, är ett multidirectionellt läkemedel som minskar permeabiliteten av joner i tre kanaler: kalcium, natrium och kalium. Oftast används för sådana progressiva takykardier som flimmer och ventrikulär.
Med snabb behandling är det prognostiska värdet ofta gynnsamt. Om drogerna inte hjälper och ersättandet av komponenterna i terapi inte ger resultat, ta sedan till andra metoder för behandling av progressiv takykardi.

Elektropulbehandling av progressiv takykardi

Det utförs endast i kritiska fall då ökningen i hjärtfrekvensen är extremt uttalad och patienten hotas med förmaks- eller ventrikelfibrillering.

Ventrikulär takykardi, som uppenbaras av förvirring av medvetandet och upphörande av andning, stoppas oftast av elektrokardiostimulering. Liknande behandlingstaktik utgör grunden för återupplivningsåtgärder. Exekveringen av en EX-kombination kombineras med en indirekt hjärtmassage. Alla åtgärder utförs snabbt, för efter att ha stoppat hjärtat är det inte mer än tre minuter att få en person till liv utan konsekvenser. I början matas urladdningen till 200 J och om nödvändigt ökar den till 360 J.

Kirurgisk behandling av progressiv takykardi

Den föreslagna behandlingsmetoden är motiverad i fallet med att bestämma patientens patologiska foki för excitation. Oftast sker detta vid förmaksflimmer, vars utveckling är baserad på aktiviteten hos ytterligare foci i lungorna. Under radiofrekvensablationen förstörs dessa områden, med det resultat att patologiska impulser inte längre genereras. Efter en så liten invasiv intervention har mer än 70% av patienterna eftergiven remission.

Implantation av en cardioverter-defibrillator är en annan metod för kirurgisk behandling, som huvudsakligen används för förmaksflimmer och progressiva ventrikulära takykardier. Under operationen installeras en anordning i den vänstra subklaverna regionen till patienten, från vilken elektroder matas till hjärtat av kammaren. När en rytmförstöring uppstår vid en svag urladdning, stoppar hjärtat, varefter det börjar bli normalt.

Det finns andra typer av operationer utförda i närvaro av hormonella neoplasmer. Deras närvaro leder till progressiv takykardi, medan avlägsnandet av tumören bidrar till att normalisera hjärtrytmen.